M/S Niels Klim

Byggd: 1986

IMO:8317954

Signal:OWDW

Hemmahamn: Århus

 

Byggd på Nakskov skibsvärft i Danmark med plats för 2000 passagerare och 330 bilar. Efter ombyggnad 900 passagerare och 337 bilar eller 66 st 17 meters trailer med dragare. Bygg nummer 234

1984-08-29. Kölen lades (enligt certifikat ombord)

1985-05-14. Döpt

1985-05-29. Sjösatt

1986-04-21. Levereat till DSB färjedivition.

1986-06-01. Insatt på Århus - Kaulndborg

1990. Såld till Stena tillsammans med styertfartyget Peder Paars, för leverans 1991.

1991-05-22. Tog ur trafik för DSB

1991. Efter övertagandet döptes fartyget om till Stena Nautica sattes under Bermuda flagg och lades upp i först Århus senare i Svendborg.

1992. Chartrades den ut till B&I Line som har/hade trafik mellan Rosslare-Pembroke och Dublin-Holyhead, under namnet Isel Of Innisfree

hemmahamn Hamilton.

1995. Efter avslutat charter återfick fartyget namnet Stena Nautica

1995-xx-xx. Fördes fartyget över till Stenas dotterbolag Lion Ferry och klart gjort för sin nya trafik på Öresundsvarvet i Landskrona

1995-05-08. Insatt mellan Halmstad-Grenaa, under namnet Lion King hemmahamn Halmstad, passagerar antalet var sänkt till 1600. signal: SIDN

1996-04-xx. Omdöpt till Lion King II. Eftersom ett annat fartyg övertagit namnet Lion King.

1996-05-06. Avlsötes den av "nya" Lion King (Turella 1979), därefter gick den till Öresundsvarvet var den lades upp och bytte namn till Stena Nautica hemmahamn var en väldigt kort tid Halmstad därefter Hamilton, signal: ZCAO3.

1996-06-24 till 09-17. Utchartad till Transmediterranea för trafik mellan Algiciras (Spanien) och Tanger (Marooko)

1996-09-18. Upplagd i Dunkerque.

1997-01-12 till 01-19. Insatt på Lion Ferrys linje Karlskrona - Gdynia, under del av Lion Queens varva uppehåll.

1997-01-21. Upplagd i Dunkerque.

1997-12-08. Återkom fartyget till Halmstad-Grenaa linjen nu under namnet Stena Nautica hemmahamn Hamilton.

1999-01-03. Kom Stena Nautica för första gången till Varberg för att prova kajplatsen, efter lite jobb med skärbrännare kunde babord akterramp fällas ner så det blev tillgång till bildäck. Efter detta besök återvände fartyget till Halmstad.

1999-02-01. Strax efter midnatt avgick Stena Nautica Halmstad sista gången, vid ankomst till Grenaa gick den in på Varberg linjen där den ersatte Stena Prince som i sin tur lades upp i Varberg till försäljning.

2001-11-16. Överfört till Svensk flagg, hemmahanm Göteborg. Signal: SGQU

2001-12-17. Dockades Stena Nautica in på Öresundsvarvet i Landskrona, för ombyggnad bla togs däck 6 bort för att öka höjden på övrebildäck så lastbilar kan lastas på båda bildäcken. Däck 6 finns nu bara i trapphusen.

2002-03-04. Avgick första turen från Varverg efter ombyggnaden

2004-02-16. Kolliderade Stena Nautica med lastfartyget Joanna 10 sjömil vester om Varberg.

2004-02-26. Bogserat till City varvet i Göteborg, masten fick kapas för att komma under Älvsborgsbron som har en fri höjd på 45 meter Stena Nautica var från köl till masttopp 52 meter.

2004-03-05. Bogserat till Remontowa varvet i Gdynia Polen för reperation av skadorna från kollitionen med Joanna.

2004-06-21. Återkom Stena Nautica till Varberg från Polen.

2004-06-24. Tillbaka i trafik mellan Varberg - Grenaa.

2013-09-04. Invigde Danmarks drottning Anholt havmöllepark, från akterdäck på Stena Nautica.

2014-07-08. Vid utsegling från Grenaa gick fartyget på en pir och skadades, bogserat till Lindö varvet på Fyn för reperation.

2014-07-31. Tillbaka i trafik mellan Varberg - Grenaa.

2014-09-06. Chartrad till en enkel tur Grenaa-Hundested-Grenaa för att markera den linjens 80 års födelsedag (Trafiken mellan Grenaa - Hundested upphörde 1996-03-09 två dagar senare sattes rederiet i konkurs)

2019-12-07. Besökte Stena Nautica Halmstad första gången på nästan 21 år, för att prova det nya färjeläget med rampen och landgången

2019-12-19. Upplagd i Varberg till 2020-01-07 för julledighet och underhåll.

2020-01-11. Besökte Stena Nautica Halmstad för ett sista prov av färjeläget innan trafik start

2020-01-31. Går Stena Nautica sista turen från Varberg till Grenaa 19.45. Därfeter är Varberg linjen nerlagd.

2020-02.01. Går Stena Nautica första turen från Grenaa till Halmstad 08.30. Vid ankomst är det "inflyttningsfest" på kajen. På eftermiddagen avgår den igen till Grenaa på en abonnerat tur.

2020-02-02. Avgår första turen från Halmstad 09.00. Där efter går Grenaa trafiken via Halmstad

2021-02-23 till 21-03-10. Varvsbesök på ODD (Öresunds Varvet) i Landskrona

2021-03-10. Åter insatt Halmstad-Grenaa, första avg från Halmstad 20:00

2023-11-25. Avgår Grenaa mot ODD (Öresunds Varvet) i Landskrona med ankoms följande dag

2023-12-17. Lämnar ODD (Öresunds Varvet) i Landskrona mot Xxx

M/S Niels Klim / (M/S Peter Paars). Broschyr från DSB

M/S Niels Klim. 1989-06-24. © Foto Jan Vinther Christensen

M/S Niels Klim. Vykort från min samling

M/S Isle Of Innisfree. © Foto Okänd. Från min samling

M/S Lion King. Ankommer Grenaa 1995-05-28. © Foto Preben Mogensen

M/S Lion King. Blå trappa däck 7. 1995 © Foto Preben Mogensen

M/S Lion King. Vykort från min samling. © Foto Luft foto Erik W. Olsson

M/S Lion King. Grenaa 1995-06-22. © Foto Preben Mogensen

M/S Lion King. Ankommer Halmstad 1995-12-27. © Foto Preben Mogensen

M/S Lion King II. Ankommer Halmstad 1996-05-01. © Foto Preben Mogensen

M/S Lion King II. Halmstad 1996-05-01. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Upplagd på ÖV i Landskrona 1996-05-16. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Upplagd på ÖV i Landskrona 1996-05-16. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Charter till Trasmediterraner 1996. Foto Vykort från min samling

M/S Stena Nautica & Ms Lion King. Halmstad 1997-12-07. © Foto Preben Mogensen

( Ms Lion King´s sista avgång till Grenaa Kl: 14,00 )

M/S Stena Nautica. Grenaa 1998-04-10. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Halmstad 1998-11-15. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica & Ms Stena Prince. Halmstad 1998-12-28. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. På väg in till Varberg första gången för att prova sin kommande kajplats

1999-01-03, det va en väldig dimma den dagen. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Första gången i Varberg 1999-01-03. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Näst sista avgången från Halmstad till Grenaa KL 14,00 1999-01-31

Även denna dagen låg dimman tät. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Felvänd i Varberg 2000-06-22. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. På väg in till Öresundsvarvet i Landskrona för ombyggnad 2001-12-17. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Under ombyggnad på Öresundsvarvet i Landskrona 2002-01-01. © Foto Preben Mogensen

M/S Stana Nautica. Under ombyggnad på Öresundsvarvet i Landskrona 2002-01-01. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Skorstenstoppen som togs bort vid ombyggnaden på ÖV 2002-02-02. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Första turen efter ombyggnaden Grenaa 2002-03-04. © Foto Preben Mogensen

( Hade någon dag innan varit i Grenaa och provat ramperna, Stena har nu övertagit Grenaa-Hundested kajplatsen)

M/S Stena Nautica. Däck 7, efter ombyggnaden.

M/S Joanna. (Fartyget som kolliderade med Stena Nautica 2004-02-16). Falkenberg 04-02-21. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Liggande i Varberg efter kollitionen 2004-02-21. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Cityvarvet i Göteborg 2004-02-29. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Masten efter ombyggnaden i Polen. Grenaa 2004-06-25. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2004-12-23 (Kl: 08,00). © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2005-03-25. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Ankommer Grenaa 2005-03-27 (Kl 13:00). © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Grenaa 2005-06-06. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2005-08-07. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Grenaa 2006-04-15. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2006-07-17 (OBS: Texten i aktern) © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Grenaa 2007-12-21. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2008-12-23. (Kl: 08,20) © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Avgår Varberg 2009-08-02. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2010-05-07. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Avgår Varberg på kvällsturen 2010-05-07. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Grenaa 2011-07-31. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2012-03-26. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2012-03-26. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Grenaa 2012-03-26. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Grenaa 2012-03-26. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Grenaa 2012-03-26. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Avgår Varberg 2012-04-09. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Avgår Varberg 2012-04-30. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Grenaa 2016-02-19. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2018-07-27. © Foto Bente Brobeck

M/S Stena Nautica. Halmstad 2019-12-07. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Fel vänt i Grenaa 2019-12-14. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Fel vänt i Grenaa 2019-12-14. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Halmstad 2020-02-01. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Avgår Halmstad första gången med inbjudna gäster ombord 2020-02-01. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Avgår Halmstad första gången med inbjudna gäster ombord 2020-02-01. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Upplagd över jul och nyår i Halmstad 2020-12-31. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. På ODD i Landskrona 2021-03-02. © Foto Stena Line

M/S Stena Nautica. På ODD i Landskrona 2021-03-02. © Foto Stena Line

M/S Stena Nautica. På ODD i Landskrona 2021-03-10. © Foto Stena Line

M/S Stena Nautica. Avgår ODD i Landskrona 2021-03-10. © Foto Stena Line

M/S Stena Nautica. Avgår ODD i Landskrona 2023-12-17. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Avgår ODD i Landskrona 2023-12-17. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Avgår ODD i Landskrona 2023-12-17. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Avgår ODD i Landskrona 2023-12-17. © Foto Preben Mogensen

Åter till första sidan / Home.